Quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Lưu Nhân Chú, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư TDP 7,8 phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại các điểm lẻ dân cư trên địa bàn xã Tiên Hội, huyện Đại Từ.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN           Công ty Đấu giá Hợp danh Việt […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 2 Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 3 xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thông báo đấu giá nội dung tài sản Công ty Đấu giá Hợp danh Việt […]

Xem thêm