Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá quyền sử dụng […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 12 phường Gia Sàng.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm