Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư số 12 phường Gia Sàng.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm