Quyền sử dụng đất gồm 10 ô đất tại dự án Đấu giá ô nhỏ lẻ tại tiểu khu Dương Tự Minh (Khu dân cư số 1 Dương Tự Minh)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lương) như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lương), địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 10 ô đất tại dự án Đấu giá ô nhỏ lẻ tại tiểu khu Dương Tự Minh (Khu dân cư số 1 Dương Tự Minh)

STT Lô quy hoạch Số thửa Số tờ bản đồ Loại đất Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm 01 lô (VNĐ) Bước giá
(VNĐ/m2)
Tiền đặt trước 20%/lô (VNĐ) Tiền mua hồ sơ/lô (VNĐ) Ghi chú
I Các ô tiếp giáp đường hoạch rộng 17,5 m
1 L15 299 2 ODT 110,00              5.700.000              627.000.000           200.000            125.400.000                 500.000
2 L16 290 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
3 L17 291 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
4 L18 292 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
5 L19 293 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
6 L20 289 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
7 L21 288 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
8 L22 287 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
9 L23 286 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
10 L24 277 2 ODT 115,00              5.700.000              655.500.000           200.000            131.100.000                 500.000
TỔNG CỘNG 6.526.500.000 1.305.300.000

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng: Sử dụng lâu dài theo đúng mục đích.

3.3. Nơi có tài sản: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lương), địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 16/7/2024 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 16/7/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).

– Khách hàng nộp hồ sơ bao gồm đơn đăng ký có đóng dấu treo của công ty và CCCD photo.

Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Phiếu trả giá phải ghi rõ số lô nếu không sẽ được coi là không hợp lệ) trong thời gian từ ngày 24/6/2024 đến trước 17h00’ ngày 16/7/2024  (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Phong bì đựng phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính phải ghi rõ các nội dung như sau:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Đấu giá ô nhỏ lẻ tại tiểu khu Dương Tự Minh (Khu dân cư số 1 Dương Tự Minh).

+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Ngân, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 0208.628.6789.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Phòng TN và MT huyện Phú Lương không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá (Trong một lô đất không được cử 02 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá).

– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

+ CCCD/CMND của người tham gia đấu giá (02 Bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 16/7; 17/7 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 06110 88 99 5555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước Lô ……… KDC số 1 Dương Tự Minh (Khách hàng phải ghi rõ số lô).

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

(Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 19/7/2024 Tại Hội trường của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Phú Lương. Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

– Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ theo đúng thời hạn, số tiền, địa điểm thanh toán theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

– Kể từ khi nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí của cơ quan Thuế, khách hàng phải nộp đủ số tiền theo thông báo. Nếu quá thời hạn theo thông báo, khách hàng không nộp hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo thì coi như không có nhu cầu, sẽ bị hủy kết quả đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt trước (Đặt cọc). 

– Khi được bàn giao đất trên thực địa, trường hợp ô đất thiếu diện tích thì sẽ được hoàn trả tiền tương ứng với tiền trúng đấu giá đối với diện tích đất thiếu. Nếu diện tích ô đất lớn hơn thì người trúng đấu giá phải nộp tiền bổ sung theo giá trúng đấu giá đối với diện tích đất tăng lên.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Người trúng đấu phải phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lương để thực hiện thủ tục sau khi trúng đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện (Đề nghị khách hàng có mặt đúng giờ quy định).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

TB DTM có dấu đợt 2_0001 QĐ,QC ô nhỏ lẻ_0001 Ban do dia chinh