Quyền sử dụng đất các ô đất thuộc dự án: Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội, huyện Đại từ (Thuộc quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn Nam Sông Công, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Đại Từ (Đơn vị đại diện: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ) như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Đại Từ (Đơn vị đại diện: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ), địa chỉ: TDP Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất các ô đất thuộc dự án: Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội, huyện Đại từ (Thuộc quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn Nam Sông Công, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ).

STT Kí hiệu ô đất Tên ô đất Diện tích
(m2)
Vị trí Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm 01 lô
(VNĐ)
Bước giá
(VNĐ/m2)
Tiền đặt trước 20%/lô
(VNĐ)
Tiền mua hồ sơ/lô
(đồng)
Ghi chú
1 B-OLK – 11 B -OLK11:1 86,5 Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội (Địa phận xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội). Bám đường quy hoạch 30m đoạn từ tràn Suối Mang đến TNG 11.000.000 951.500.000 500.000 190.300.000 500.000 Hai mặt đường
2 B -OLK11:2 98,8 10.000.000 988.000.000 500.000 197.600.000 500.000
3 B -OLK11:3 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
4 B -OLK11:4 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
5 B -OLK11:5 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
6 B -OLK11:6 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
7 B -OLK11:7 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
8 B -OLK11:8 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
9 B -OLK11:9 100 10.500.000 1.050.000.000 500.000 210.000.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
10 B-OLK – 12 B -OLK12:1 125,6 Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội (Địa phận xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội). Bám đường quy hoạch 30m đoạn từ tràn Suối Mang đến TNG 11.000.000 1.381.600.000 500.000 276.320.000 500.000 Hai mặt đường
11 B -OLK12:2 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
12 B -OLK12:3 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
13 B -OLK12:4 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
14 B -OLK12:5 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
15 B -OLK12:6 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
16 B -OLK12:7 142 11.000.000 1.562.000.000 500.000 312.400.000 500.000 Hai mặt đường
17 A-OLK-38 A-OLK38:1 110 Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội (Địa phận xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội). Bám đường quy hoạch 30m đoạn từ tràn Suối Mang đến TNG 10.500.000 1.155.000.000 500.000 231.000.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
18 A-OLK38:2 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
19 A-OLK38:3 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
20 A-OLK38:4 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
21 A-OLK38:5 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
22 A-OLK38:6 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
23 A-OLK38:7 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
24 A-OLK38:8 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
25 A-OLK38:9 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
26 A-OLK38:10 110 10.500.000 1.155.000.000 500.000 231.000.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
27 A-OLK-39 A-OLK39:1 110 Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội (Địa phận xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội). Bám đường quy hoạch 30m đoạn từ tràn Suối Mang đến TNG 10.500.000 1.155.000.000 500.000 231.000.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
28 A-OLK39:2 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
29 A-OLK39:3 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
30 A-OLK39:4 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
31 A-OLK39:5 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
32 A-OLK39:6 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
33 A-OLK39:7 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
34 A-OLK39:8 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
35 A-OLK39:9 100 10.000.000 1.000.000.000 500.000 200.000.000 500.000
36 A-OLK39:10 110 10.500.000 1.155.000.000 500.000 231.000.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
37 A-OLK41 A-OLK41:1 120,5 Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội (Địa phận xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội). Bám đường quy hoạch 30m đoạn từ tràn Suối Mang đến TNG 11.000.000 1.325.500.000 500.000 265.100.000 500.000 Hai mặt đường
38 A-OLK41:2 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
39 A-OLK41:3 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
40 A-OLK41:4 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
41 A-OLK41:5 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
42 A-OLK41:6 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
43 A-OLK41:7 95 10.500.000 997.500.000 500.000 199.500.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
44 A-OLK42 A-OLK42:1 95 Khu dân cư nông thôn số 1, xã Tiên Hội (Địa phận xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội). Bám đường quy hoạch 30m đoạn từ tràn Suối Mang đến TNG 10.500.000 997.500.000 500.000 199.500.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
45 A-OLK42:2 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
46 A-OLK42:3 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
47 A-OLK42:4 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
48 A-OLK42:5 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
49 A-OLK42:6 95 10.000.000 950.000.000 500.000 190.000.000 500.000
50 A-OLK42:7 95 10.500.000 997.500.000 500.000 199.500.000 500.000 Một mặt tiền, một mặt thoáng
TỔNG CỘNG 51.371.100.000 10.274.220.000

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khu đất:

– Mục đích: Đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho Nhà nước.

– Loại đất: Đất ở nông thôn (ONT).

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng: Sử dụng lâu dài theo đúng mục đích.

3.3. Nơi có tài sản: Xóm Đồng Mạc, xóm Phố Dầu, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên..

3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: UBND huyện Đại Từ (Đơn vị đại diện: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ), địa chỉ: TDP Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 13/12/2022 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 13/12/2022 tại Bộ phận Kế hoạch Đầu tư, tầng 3 -Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đại Từ, địa chỉ: TDP Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc tham khảo trên Webistie: http//:daugiavietbac.com.

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc tại Bộ phận Kế hoạch Đầu tư, tầng 3 – Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đại Từ.

– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).

– Khách hàng nộp hồ sơ bao gồm đơn đăng ký có đóng dấu treo của công ty và CCCD photo.

Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ (Phiếu trả giá phải ghi rõ số lô nếu không sẽ được coi là không hợp lệ) trong thời gian từ ngày 23/11/2022 đến trước 17h00’ ngày 13/12/2022 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Phong bì đựng phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính phải ghi rõ các nội dung như sau:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội.

+ Nơi nhận: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Đại Từ.

+ Địa chỉ: TDP Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 02083.659.686.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá (Trong một lô đất không được cử 02 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá).

– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

+ CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (02 bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và 02 bản photo công chứng CMND/CCCD của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 13; 14/12 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2022 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2022).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

 – Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước Lô ……… Khu dân cư nông thôn số 1 xã Tiên Hội (Khách hàng phải ghi rõ số lô).

 – Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

(Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá): Từ 14 giờ 00 phút ngày 16/12/2022 tại Hội trường UBND xã Tiên Hội, địa chỉ: Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, số lượng phiếu trả giả, thời gian phiên công bố giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

– Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ theo đúng số tiền, địa điểm thanh toán theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

– Kể từ khi nhận được Thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí của cơ quan Thuế, khách hàng phải nộp đủ số tiền theo thông báo. Nếu quá thời hạn theo thông báo, khách hàng không nộp hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo thì coi như không có nhu cầu, sẽ bị hủy kết quả đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt trước (Đặt cọc).  

– Khi được bàn giao đất trên thực địa, trường hợp ô đất thiếu diện tích thì sẽ được hoàn trả tiền tương ứng với tiền trúng đấu giá đối với diện tích đất thiếu. Nếu diện tích ô đất lớn hơn thì người trúng đấu giá phải nộp tiền bổ sung theo giá trúng đấu giá đối với diện tích đất tăng lên.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Người trúng đấu phải phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đại Từ để thực hiện thủ tục sau khi trúng đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện (Đề nghị khách hàng có mặt trước ít nhất 30 phút của phiên công bố giá để làm thủ tục).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

Vị trí khu đất: https://www.google.com/maps/place/21%C2%B038’19.3%22N+105%C2%B038’06.7%22E/@21.6386483,105.6339346,261m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xb220b04d5d68c6bb!8m2!3d21.638696!4d105.635186