Tài sản thanh lý của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Phú Bình: 01 xe chở rác thải, nhãn hiệu: DONGFENG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN                Công ty Đấu giá Hợp danh Việt […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư 11A phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư 11A phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm