Quyền sử dụng đất gồm 32 lô đất tại dự án Khu dân cư 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông […]

Xem thêm

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên: Lô Phế liệu thu hồi, Phế liệu nhôm thu hồi

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như […]

Xem thêm

Tài sản thanh lý của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Thái Nguyên

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như […]

Xem thêm

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá quyền sử dụng […]

Xem thêm