Quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Lưu Nhân Chú, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên) như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên), địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Lưu Nhân Chú, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên.

STT Tờ BĐĐC Số thửa Loại đất Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm 01 lô (VNĐ) Bước giá
(VNĐ/m2)
Tiền đặt trước 10%/lô (VNĐ) Tiền mua hồ sơ/lô (VNĐ) Ghi chú
I Đường quy hoạch rộng 11,5m
1 8 3290 ODT 162,2 8.250.000 1.338.150.000 300.000 133.815.000 500.000 Hai mặt đường
2 8 3291 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
3 8 3292 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
4 8 3293 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
5 8 3294 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
6 8 3295 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
7 8 3296 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
8 8 3298 ODT 162,2 8.250.000 1.338.150.000 300.000 133.815.000 500.000 Hai mặt đường
9 8 3299 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
10 8 3300 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
11 8 3301 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
12 8 3302 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
13 8 3303 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
14 8 3304 ODT 120 7.500.000 900.000.000 300.000 90.000.000 500.000
II Đường quy hoạch rộng 26m
1 8 3305 ODT 162,6 9.900.000 1.609.740.000 300.000 160.974.000 500.000 Hai mặt đường
2 8 3297 ODT 162,6 9.900.000 1.609.740.000 300.000 160.974.000 500.000
TỔNG CỘNG 16.695.780.000 1.669.578.000

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khu đất:

– Mục đích: Khai thác quỹ đất ở đô thị theo quy hoạch được duyệt, thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho Nhà nước.

– Loại đất: Đất ở đô thị (ODT).

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng: Sử dụng lâu dài theo đúng mục đích.

3.3. Nơi có tài sản: Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên), địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 13/12/2022 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 13/12/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Đơn đăng ký tham gia đấu giá và CCCD/CMND nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 23/11/2022 đến trước 17h00’ ngày 13/12/2022 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).

– Khách hàng nộp hồ sơ bao gồm đơn đăng ký có đóng dấu treo của công ty và CCCD/CMND photo.

Phong bì đựng hồ sơ tham gia đấu giá nộp qua đường bưu chính phải ghi rõ các nội dung như sau:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Lưu Nhân Chú, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên.

+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 02083.659.686.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá (Trong một lô đất không được cử 02 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá).

– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

+ CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (02 bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và 02 bản photo công chứng CMND/CCCD của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 13; 14/12 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2022 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2022).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 1981 22 66 88 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

 – Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước Lô ……… Khu dân cư Lưu Nhân Chú (Khách hàng phải ghi rõ số lô).

 – Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

(Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá): Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/12/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

– Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ theo đúng số tiền, địa điểm thanh toán theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được công nhận kết quả trúng đấu giá; Trường hợp các khách hàng trúng đấu giá không thực hiện nộp đủ tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước (nợ tiền sử dụng đất) sẽ thực hiện các thủ tục hủy công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và không được tiếp tục tham gia đấu giá QSD đất tại các cuộc đấu giá tiếp theo.  

– Khi được bàn giao đất trên thực địa, trường hợp ô đất thiếu diện tích thì sẽ được hoàn trả tiền tương ứng với tiền trúng đấu giá đối với diện tích đất thiếu. Nếu diện tích ô đất lớn hơn thì người trúng đấu giá phải nộp tiền bổ sung theo giá trúng đấu giá đối với diện tích đất tăng lên.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Người trúng đấu phải phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên để thực hiện thủ tục sau khi trúng đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện (Đề nghị khách hàng có mặt trước ít nhất 30 phút của phiên công bố giá để làm thủ tục).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

Vị trí khu đất:

https://www.google.com/maps/place/21%C2%B032’30.3%22N+105%C2%B052’51.9%22E/@21.5417357,105.8788904,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd9b64dd1c1ca7237!8m2!3d21.5417357!4d105.8810791