Đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên: Lô Phế liệu thu hồi, Phế liệu nhôm thu hồi

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như […]

Xem thêm

Thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ cũ đã qua sử dụng của Sở Tài chính Thái Nguyên

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như […]

Xem thêm

1.000.000 kg Thóc thu hoạch vụ Đông Xuân nhập kho năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Lô phế liệu thu hồi, sắt thép han gỉ thu hồi trong quá trình sản xuất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông […]

Xem thêm

02 chiếc xe máy và 14 chiếc điện thoại các loại (Chi tiết như phụ lục kèm theo)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm