02 chiếc xe máy và 14 chiếc điện thoại các loại (Chi tiết như phụ lục kèm theo)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm

Cho thuê mặt bằng 107m2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc […]

Xem thêm