Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên) như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên), địa chỉ: Số 20, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

STT Bản đồ địa chính Loại đất Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm 01 lô (VNĐ) Bước giá
(VNĐ/m2)
Tiền đặt trước 20%/lô (VNĐ) Tiền mua hồ sơ/lô (VNĐ) Ghi chú
Số tờ Số thửa
I Các ô tiếp giáp đường hoạch rộng 12m
1 22 427 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
2 22 428 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
3 22 429 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
4 22 449 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
5 23 615 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
6 23 616 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
7 23 617 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
8 23 618 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
9 23 619 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
10 23 620 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
11 23 621 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
12 23 622 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
13 23 623 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
14 23 624 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
15 23 625 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
16 23 626 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
17 23 553 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
18 23 554 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
19 23 555 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
20 23 556 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
21 23 557 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
22 23 558 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
23 23 559 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
24 23 560 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
25 23 561 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
26 23 562 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
27 23 563 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
28 23 564 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
29 23 565 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
30 23 566 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
31 23 567 ODT 300,0           5.300.000           1.590.000.000           300.000           318.000.000              500.000
II Các ô tiếp giáp đường hoạch rộng 15m
32 23 594 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
33 23 595 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
34 23 596 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
35 23 597 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
36 23 598 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
37 23 599 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
38 23 600 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
39 23 601 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
40 23 602 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
41 23 603 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
42 23 604 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
43 23 605 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
44 23 606 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
45 23 607 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
46 23 608 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
47 23 609 ODT 300,0           5.800.000           1.740.000.000           300.000           348.000.000              500.000
TỔNG CỘNG 77.130.000.000 15.426.000.000

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khu đất:

– Mục đích: Khai thác quỹ đất ở đô thị theo quy hoạch được duyệt. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước.

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài.

– Hiện trạng khu đất: Các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (mặt bằng sạch).

3.3. Nơi có tài sản: Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại điện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên), địa chỉ: Số 20, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 02/4/2024 đến hết ngày 22/4/2024 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/4/2024 đến hết ngày 22/4/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 02/4/2024 đến trước 17h00’ ngày 22/4/2024 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).

– Khách hàng nộp hồ sơ bao gồm đơn đăng ký có đóng dấu treo của công ty và CCCD photo.

– Hồ sơ tham gia đấu giá nộp qua đường bưu chính ghi rõ:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư 11B, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc

+ Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 0208.628.6789

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá (Trong một lô đất không được cử 02 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá).

– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh  Việt Bắc). Người tham gia đáu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên

+ CCCD/CMND của người tham gia đấu giá (02 Bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 22; 23/4 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/4/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 24/4/2024).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 06110 88 99 5555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước Lô ……… KDC 11B Tân Lập (Khách hàng phải ghi rõ số lô).

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ. Nội dung nộp tiền phải ghi rõ họ tên và số lô đăng ký nếu không thì sẽ được xem là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá, xét kết quả trúng đấu giá, tiếp tục đấu giá (Nếu có).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2024 tại Hội trường tầng 2, UBND phường Tân Lập. Địa chỉ: Phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, địa điểm cuộc đấu giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

– Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ theo đúng thời hạn, số tiền, địa điểm thanh toán theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

– Trường hợp các khách hàng trúng đấu giá không thực hiện nộp đủ tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước (nợ tiền sử dụng đất) sẽ thực hiện các thủ tục hủy công nhận kết quả trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và không được tiếp tục tham gia đấu giá QSD đất tại các cuộc đấu giá tiếp theo.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện (Đề nghị khách hàng có mặt trước ít nhất 30 phút của phiên đấu giá để làm thủ tục).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

Quy chế 11B có dấu_0001 TBao 11B có dấu_0001

bản đồ