Quyền sử dụng đất tại dự án hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bách Quang, thành phố Sông Công (Đợt 2).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại diện: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công) như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Ngân, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại điện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công), địa chỉ: Số 68 đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất tại dự án hạ tầng khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bách Quang, thành phố Sông Công (Đợt 2).

STT Lô đất quy hoạch Mặt cắt đường Diện tích
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm 01 lô
(VNĐ)
Bước giá
(VNĐ/m2)
Tiền đặt trước 20%/lô
(VNĐ)
Tiền mua hồ sơ/lô
(VNĐ)
1 LK4-1 19,5 107,4 8.800.000 945.120.000 200.000 189.024.000 500.000
2 LK4-2 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
3 LK4-3 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
4 LK4-4 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
5 LK4-5 19,5 106,6 8.000.000 852.800.000 200.000 170.560.000 500.000
6 LK10-1 19,5 100,6 8.800.000 885.280.000 200.000 177.056.000 500.000
7 LK10-2 19,5 100,3 8.000.000 802.400.000 200.000 160.480.000 500.000
8 LK10-3 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
9 LK10-4 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
10 LK10-5 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
11 LK10-6 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
12 LK10-7 19,5 100 8.800.000 880.000.000 200.000 176.000.000 500.000
13 LK10-8 19,5 100 8.800.000 880.000.000 200.000 176.000.000 500.000
14 LK10-9 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
15 LK10-10 19,5 100 8.000.000 800.000.000 200.000 160.000.000 500.000
16 LK10-11 19,5 110,5 8.000.000 884.000.000 200.000 176.800.000 500.000
17 LK12-10 19,5 100,2 8.000.000 801.600.000 200.000 160.320.000 500.000
18 LK12-11 19,5 100,6 8.000.000 804.800.000 200.000 160.960.000 500.000
19 LK12-12 19,5 101,3 8.800.000 891.440.000 200.000 178.288.000 500.000
20 LK1-1 16 129 6.050.000 780.450.000 200.000 156.090.000 500.000
21 LK1-2 16 129 5.500.000 709.500.000 200.000 141.900.000 500.000
22 LK3-1 16 167,7 6.050.000 1.014.585.000 200.000 202.917.000 500.000
23 LK3-2 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
24 LK3-3 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
25 LK3-4 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
26 LK3-5 16 129,6 5.500.000 712.800.000 200.000 142.560.000 500.000
27 LK3-6 16 129,6 6.050.000 784.080.000 200.000 156.816.000 500.000
28 LK9-1 16 100,6 6.050.000 608.630.000 200.000 121.726.000 500.000
29 LK9-2 16 100,3 5.500.000 551.650.000 200.000 110.330.000 500.000
30 LK9-3 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
31 LK9-4 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
32 LK9-5 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
33 LK9-6 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
34 LK9-7 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
35 LK9-8 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
36 LK9-9 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
37 LK9-10 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
38 LK9-11 16 133 5.500.000 731.500.000 200.000 146.300.000 500.000
39 LK11-9 16 100 5.500.000 550.000.000 200.000 110.000.000 500.000
40 LK11-10 16 100,1 5.500.000 550.550.000 200.000 110.110.000 500.000
41 LK11-11 16 100,4 5.500.000 552.200.000 200.000 110.440.000 500.000
42 LK11-12 16 100,9 6.050.000 610.445.000 200.000 122.089.000 500.000
TỔNG CỘNG 4447,7 30.033.830.000 6.006.766.000

3.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của khu đất:

– Mục đích: Khai thác quỹ đất ở đô thị theo quy hoạch được duyệt. Thu ngân sách Nhà nước từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất.

– Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng: Sử dụng lâu dài theo đúng mục đích.

3.3. Nơi có tài sản: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3.4. Nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất: Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại điện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công), địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 24/11/2023 đến hết ngày 12/12/2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất Sông Công hoặc tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công trong thời gian từ ngày 24/11/2023 đến hết ngày 12/12/2023 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6). hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ gmail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Sông Công, địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Trường hợp khách hàng không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

– Hồ sơ bán cho khách hàng tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, quyển hồ sơ bao gồm các văn bản khác liên quan, bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 (Đối với các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất được cung cấp tối đa 03 quyển hồ sơ và bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500).

– Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính (Phiếu trả giá phải ghi rõ số lô nếu không sẽ được coi là không hợp lệ) trong thời gian từ ngày 24/11/2023 đến trước 17h00’ ngày 12/12/2023 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Phong bì đựng phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính phải ghi rõ các nội dung như sau:

+ Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sông Công.

+ Nơi nhận: Phòng Văn thư tầng 1 – Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công.

+ Địa chỉ: Số 68, đường Vũ Xuân, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 0208.628.6789.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá (Trong một lô đất không được cử 02 người cùng một hộ gia đình tham gia đấu giá).

– Không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

+ CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (02 bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và 02 bản photo công chứng CMND/CCCD của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 12; 13/12 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2023 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 14/12/2023).

– Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 06110 88 99 5555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước Lô ……… Khu dân cư đường Nguyễn Văn Cừ thành phố Sông Công (Khách hàng phải ghi rõ số lô).

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

(Tiền đặt trước được nộp theo từng lô hoặc tổng số tiền của các lô đăng ký tham gia đấu giá, nếu khách hàng không nộp đủ số tiền đặt trước của các lô đăng ký tham gia đấu giá thì được coi là không hợp lệ).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố giá): 08h00 ngày 15/12/2023 tại Hội trường của UBND phường Bách Quang thành phố Sông Công. Địa chỉ: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Tùy thuộc vào số lượng khách hàng, số lượng phiếu trả giả, thời gian phiên công bố giá có thể thay đổi, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ thông báo trước cho khách hàng được biết.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Các thông tin khác:

– Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền trúng đấu giá, lệ phí trước bạ theo đúng số tiền, địa điểm thanh toán theo thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

– Trong thời gian 20 ngày kể từ khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí của cơ quan Thuế, người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền theo thông báo. Nếu ngày cuối cùng rơi vào ngày nghỉ, thì được nộp tiền vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu quá thời hạn kể trên, khách hàng không nộp hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo (mà không có lý do chính đáng) thì coi như không có nhu cầu, sẽ bị hủy kết quả đấu giá và không được hoàn lại tiền đặt trước (Đặt cọc).  

– Khi được bàn giao đất trên thực địa, trường hợp ô đất thiếu diện tích thì sẽ được hoàn trả tiền tương ứng với tiền trúng đấu giá đối với diện tích đất thiếu. Nếu diện tích ô đất lớn hơn thì người trúng đấu giá phải nộp tiền bổ sung theo giá trúng đấu giá đối với diện tích đất tăng lên.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Người trúng đấu phải phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Sông Công để thực hiện thủ tục sau khi trúng đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện (Đề nghị khách hàng có mặt trước ít nhất 30 phút của phiên công bố giá để làm thủ tục).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số 16, đường Hoàng Ngân, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ pháp lý: 1. QĐ 1805 phê duyệt phương án đấu giá khu DC Nguyễn Văn Cừ (Đợt 2); 2. QĐ 1809 phê duyệt đấu giá QSD đất DA Hạ tầng Khu Dc đường Nguyễn Văn Cừ; 1825-11192023195148

TB scan: TB NGUYỄN VĂN CỪ (ĐỢT 2)_0001

Bản đồ: QH-05B_CHIA_LO-Model