1.000.000 kg Thóc thu hoạch vụ Đông Xuân nhập kho năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như sau:

  1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Bên có tài sản đấu giá: Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý:

3.1.Tài sản đấu giá: 1.000.000 kg Thóc thu hoạch vụ Đông Xuân nhập kho năm 2021.

Mã ĐVTS Địa điểm để tài sản Số lượng (kg) Đơn giá khởi điểm (kg) Tổng Giá khởi điểm từng ĐVTS (VNĐ) Tiền đặt trước 10% tổng giá khởi điểm (VNĐ) Bước giá (đồng/kg) Tiền mua hồ sơ (VNĐ)
ĐVTS 01 C1/2– Kho Cầu Mây – Chi cục DTNN Phú Bình 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 02 C1/5 – Kho Cầu Mây – Chi cục DTNN Phú Bình 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 03 C1/8 – Kho Cầu Mây – Chi cục DTNN Phú Bình 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 04 C1/7 – Kho Phổ Yên – Chi cục DTNN Phổ Yên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 05 C2/4 – Kho Phổ Yên – Chi cục DTNN Phổ Yên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 06 C2/5-Kho Phổ Yên – Chi cục DTNN Phổ Yên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 07 C2/7-Kho Phổ Yên – Chi cục DTNN Phổ Yên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 08 Lô số 1 Ngăn kho A6/4 – Kho Phúc Trìu- Chi cục DTNN TP. Thái Nguyên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 09 Lô số 2 Ngăn kho A6/4- Kho Phúc Trìu- Chi cục DTNN TP. Thái Nguyên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000
ĐVTS 10 Lô số 3 Ngăn kho A6/4 – Kho Phúc Trìu- Chi cục DTNN TP. Thái Nguyên 100.000 8.150 815.000.000 81.500.000 10 500.000

Tổng cộng

1.000.000 8.150.000.000 815.000.000

(Khách hàng có thể đăng ký mua một hoặc nhiều đơn vị tài sản, nhưng tại mỗi một đơn vị tài sản thì chỉ được phép mua một hồ sơ)

– Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá không có thuế GTGT, thóc đổ rời, hàng giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ.

– Trước thời điểm mở cuộc đấu giá, trường hợp giá thóc trên thị trường có biến động (tăng hoặc giảm) Tổng cục Dự trữ Nhà nước có quyết định điều chỉnh đơn giá khởi điểm thì hai bên sẽ tiến hành các thủ tục điều chỉnh đơn giá khởi điểm theo quy định.

3.2. Nơi để tài sản: Theo địa điểm của từng đơn vị tài sản (Như mục 3.1).

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (Bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá với từng đơn vị tài sản. Không hạn chế số vòng).
  2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 13/12/2023 đến hết ngày 25/12/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
  3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Ngày 21; 22/12/2023 tại nơi để tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản. (Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc trong thời gian từ ngày 13/12/2023 đến trước 17h00’ ngày 25/12/2023 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

  • Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
  • Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo).

* Đối tượng tham gia:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá:

– Đối với người tham gia đấu là tổ chức cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ CCCD/CMND của người tham gia đấu giá (Bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc: 25; 26/12 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2023 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 27/12/2023).

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 06110 88 99 5555 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu. (theo quy định của Ngân hàng).

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 28/12/2023 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

* Các thông tin khác

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, chất lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính).

Trân trọng cảm ơn!