Quyền sử dụng đất huyện Ba Bể, Bắc Kạn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như sau:

 1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ba Bể Bắc Kạn, địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
 3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

– Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 374098 do UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 25/07/2016 cho hộ bà Ma Thị Thơm và ông Nguyễn Khắc Trung tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17, diện tích 420 m2, trong đó: đất ở 180,18 m2, thời hạn sử dụng lâu dài. Đất trồng cây hàng năm khác 239,82 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 18/10/2049. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 180,18m2, công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 239,82 m2. Địa chỉ thửa đất: Phia Mèo, thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Nay thuộc Phia Mèo, thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn)

– Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 374099 do UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 25/07/2016 cho hộ bà Ma Thị Thơm và ông Nguyễn Khắc Trung tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 17, diện tích 183 m2, trong đó: đất ở 72 m2, thời hạn sử dụng lâu dài. Đất trồng cây hàng năm khác 111 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 18/10/2049. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 72m2, công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 111 m2. Địa chỉ thửa đất: Phia Mèo, thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Nay thuộc Phia Mèo, thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 02 tầng diện tích sàn 180m2; công trình xây dựng khác gồm 3 phòng Karaoke, mỗi phòng khoảng 13m2; dãy nhà bán hàng kinh doanh đồ giải khát bằng gỗ, mái lợp proximang diện tích khoảng 110m2.

3.2. Nơi có tài sản: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

3.3. Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ba Bể Bắc Kạn, địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
 2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: Từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 03/01/2023 tại nơi có tài sản và tại nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6)

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

– Giá khởi điểm: 1.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).     

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí và lệ phí làm thủ tục chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu tài sản tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

8.1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

8.2. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng)

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Đơn đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 21/12/2022 đến trước 17h00’ ngày 30/12/2022 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

 • Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký, nộp phiếu trả giá phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
 • Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký, nộp phiếu trả giá phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo).

+ Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính ghi rõ:

+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc

+ Địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia đấu giá:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

– Đối với người tham gia đấu là tổ chức cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên.

+ CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (02 bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và 02 bản photo công chứng CMND/CCCD của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 29; 30/12/2022 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2023 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 03/01/2023).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 108 268 268 268 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất của ông Nguyễn Khắc Trung và bà Ma Thị Thơm.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu. (theo quy định của Ngân hàng).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 30 phút ngày 04/01/2023 tại Hội trường tầng 3 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ba Bể Bắc Kạn, địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

* Các thông tin khác

Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, chất lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Webistie: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!