Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 425A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 3. Thông tin chung về Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022.

3.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

3.2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

3.3. Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hoá đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đầu tư xây dựng toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ 38 tầng (2 tầng hầm và 36 tầng nổi) có kiến trúc hài hoà với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh; được xây dựng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với các quy chuẩn hiện hành; góp phần hoàn thiện đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.900 người, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, văn phòng kinh doanh thương mại dịch vụ của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

3.4. Quy mô dự án:

 1. a) Quy mô sử dụng đất: 9.805 m2 (Toàn bộ là đất sử dụng hỗn hợp ở, thương mại, dịch vụ).
 2. b) Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng:

– Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng với   2 tầng hầm và 36 tầng nổi.

– Diện tích sàn xây dựng: 110.800 m2 (Trong đó 17.000 m2 sàn xây dựng tầng hầm và 93.800 m2 sàn xây dựng tầng nổi).

 1. c) Quy mô dân số: 1.900 người.

3.5. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm:

STT Loại căn hộ Diện tích căn hộ  (m2) Tổng diện tích sử dụng căn hộ (m2) Tỷ lệ (%) Số lượng
1 Studio 25 – 30 11.760 25,0 392
2 1 phòng ngủ 45,5 – 46 14.110 30,0 307
3 2 phòng ngủ 50 – 70 14.340 30,5 212
3.1 2 phòng ngủ (1 WC) 50 – 65 7.290 15,5 112
3.2 2 phòng ngủ (2 WC) 68 – 70 7.050 15,0 100
4 3 phòng ngủ 75 – 80 2.350 5,0 31
5 Duplex 200 1.180 2,5 6
6 Penhouse 400 3.300 7,0 8
Tổng 47.040 100 956

3.6. Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Dự án không thuộc trường hợp phải dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội (Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai).

3.7. Phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch, được phê duyệt trong phạm vi của dự án; có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống chữa cháy trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.8. Chuyển giao các công trình hạ tầng sau đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện quản lý, vận hành các công trình trong phạm vi dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3.9. Trách nhiệm tổ chức dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị:

Nhà đầu tư tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị phục vụ nhu cầu của người dân trong phạm vi dự án;

UBND thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị ngoài phạm vi dự án theo quy định.

3.10. Hạng mục nhà đầu tư giữ lại để kinh doanh:

Nhà đầu tư kinh doanh căn hộ và các dịch vụ thương mại do mình đầu tư trong tòa nhà theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng các công trình đầu tư xây dựng.

3.11. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 1.696.127.078.000 đồng.

(Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm chín mươi sáu tỷ một trăm hai mươi bảy triệu không trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu đáp ứng 20% tổng mức đầu tư dự kiến, phần vốn còn lại theo đề xuất của nhà đầu tư dự án và các quy định của pháp luật hiện hành.

3.12. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất.

3.13. Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

3.14. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến:

– Quý II năm 2022 đến hết quý IV năm 2025: Thực hiện đầu tư xây dựng.

– Quý I năm 2026: Hoàn thành và đưa vào sử dụng.

3.15. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3.16. Trách nhiệm của nhà đầu tư:

– Triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất ngoài thực địa.

– Thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án theo quy định hiện hành và đảm bảo an toàn trong phạm vi thực hiện dự án và khu vực xung quanh.

– Thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

– Lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên theo nội dung Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và quy định hiện hành; đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch và theo dự án được duyệt; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Thực hiện đúng, đủ các nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên gồm: Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 về phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ 38 tầng (2 tầng hầm và 36 tầng nổi) tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

 1. a) Tổng diện tích đất là 9.805m2. Trong đó toàn bộ là đất sử dụng hỗn hợp (ở, thương mại, dịch vụ).
 2. b) Tài sản gắn liền với đất: Là các tài sản tại mục B, phụ lục số II, tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra: Trong phạm vi khu đất thực hiện dự án là đồi cao, khi thực hiện dự án phải san gạt và vận chuyển đất đi với khối lượng khoảng 82.700m3. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

 1. c) Vị trí: Tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
 2. d) Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản công, chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
 3. e) Về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất:

– Về quy hoạch sử dụng đất: Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030.

– Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc điều chỉnh, huỷ bỏ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thái Nguyên.

– Về quy hoạch xây dựng chi tiết: Đã được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 11397/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

 1. f) Mục đích sử dụng đất: Đất sử dụng hỗn hợp (ở, thương mại, dịch vụ): 9.805m2.
 2. g) Hình thức giao đất và tài sản gắn liền với đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 3. h) Thời hạn sử dụng đất:

Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở chung cư trong phạm vi dự án được sử dụng lâu dài theo đúng mục đích theo quy định của Luật đất đai, Luật Nhà ở.

 1. i) Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 290.587.720.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó:

+ Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (trong đó diện tích đất: 9.805m2, mức giá đất 28.900.000 đồng/m2) là: 283.364.500.000 đồng.

+ Giá khởi điểm để thực đấu giá tài sản gắn liền với đất là: 7.223.220.000 đồng.

– Bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

– Tiền đặt trước: 58.117.544.000 đồng (Năm mươi tám tỷ một trăm mười bảy triệu năm trăm bốn mươi tư nghìn đồng).

– Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba triệu đồng).

4.2. Nơi có tài sản: Tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4.3. Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 425A, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 21/6/2022 tại nơi có tài sản và xem giấy tờ tài sản đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).
 2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ giá tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 21/6/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ mail)

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá
 2. a) Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá  trực tiếp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 30/5/2022 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21/6/2022 (Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính).

– Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính ghi rõ:

+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

+ Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

– Thời gian thông báo hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 22/6/2022 (Trong giờ hành chính).

 1. b) Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đều có quyền tham gia đấu giá.
 2. c) Điều kiện (Hồ sơ) tham gia đấu giá:

– Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và bản cam kết theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc.

– Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

– CMND/CCCD, giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

– Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá.

– Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (Hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được 01 (Một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty, tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 (Một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

– Có năng lực tài chính đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể:

+ Có vốn chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án (Tổng mức đầu tư dự án thực hiện theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh là 1.696.127.078.000 đồng). Việc xác định vốn chủ sở hữu quy định tại điểm này được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án và nộp đủ 100% tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lấy theo giá khởi điểm do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 là: 290.587.720.000 đồng) từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng, cá nhân khác.

– Có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xác nhận là không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết:

+ Triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất ngoài thực địa.

+ Thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án theo quy định hiện hành và đảm bảo an toàn trong phạm vi thực hiện dự án và khu vực xung quanh.

+ Thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

+ Lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên theo nội dung Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và quy định hiện hành; đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch và theo dự án được duyệt; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Thực hiện đúng, đủ các nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên gồm: Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 về phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

+ Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

* Khách hàng tham gia đấu giá nộp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc các hồ sơ tại Mục c khoản này đóng thành 02 bộ hồ sơ (Đối với các văn bản do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận cho tổ chức tham gia đấu giá thì cung cấp bản photo công chứng hoặc chứng thực. Đối với các báo cáo, cam kết do tổ chức tham gia đấu giá phát hành thì cung cấp bản chính).

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 21/6/2022 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/6/2022 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 23/6/2022).

Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 108 268 268 268 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Công ty A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

Trường hợp các khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn xét duyệt hồ sơ năng lực mà không đủ điều kiện thì Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ hoàn lại số tiền đặt trước cho khách hàng trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
 3. Các thông tin khác

Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).