Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại, dịch vụ cao tầng

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại, dịch vụ cao tầng 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 20/HĐ-VBAP ngày 14/9/2023 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc về đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên.

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng như sau:

  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 425A, đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  3. Thông tin chung về dự án: Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên.

Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12/7/2023:

3.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng.

3.2. Loại dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở (theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

3.3. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.4. Mục tiêu dự án:

Cụ thể hoá đồ án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đầu tư xây dựng toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ, là công trình điểm nhấn cho trung tâm thành phố Thái Nguyên, có kiến trúc hài hoà với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với các quy chuẩn hiện hành; góp phần hoàn thiện đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, giải quyết nhu cầu về nhà ở, văn phòng, kinh doanh thương mại dịch vụ của người dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn thu thuế ổn định, lâu dài từ các hoạt động thương mại, dịch vụ cho cả vòng đời dự án, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế – xã hội.

3.5. Quy mô dự án:

3.5.1. Quy mô dân số: Khoảng 1.900 người

3.5.2. Quy mô sử dụng đất: 9.805m2

3.5.3. Phương án đầu tư xây dựng:

– Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, bao gồm các hạng mục công trình chính như: Hệ thống các tuyến đường giao thông, san nền; các công trình hạ tầng kỹ thuật; thoát nước mặt, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và vệ sinh môi trường; rác thải và chất thải rắn; cây xanh cảnh quan, tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại, dịch vụ.

– Trong quá trình đầu tư xây dựng, nhà đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng trong phạm vi dự án; đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án.

3.5.4. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở, đất ở:

Xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại, dịch vụ 38 tầng nổi với diện tích sàn xây dựng: 92.311,2m2, cụ thể:

STT Hạng mục Đơn vị Chỉ tiêu
1 Diện tích đất thực hiện dự án 9.805,0
2 Diện tích xây dựng 4.625,8
3 Mật độ xây dựng % 47,18
4 Hệ số sử dụng đất lần 9,41
5 Tầng cao tầng 38
Tầng 1 (lối lên xuống + khu vực kỹ thuật, thang) tầng 1
Tầng 2, 3, 4 (khu để xe) tầng 3
Tầng 5, 6 (khu thương mại dịch vụ, văn phòng) tầng 2
Tầng 19 (lánh nạn) tầng 1
Tầng 7 đến 18 và tầng 20 đến 38 (căn hộ chung cư) tầng 31
6 Số căn hộ chung cư căn 608
Căn hộ chung cư thông thường: Tầng 7 đến tầng 18 và tầng 20 đến tầng 38 căn 588
Căn hộ chung cư có sân vườn: Tầng 27, 29, 31, 33, 35 căn 20
7 Diện tích sàn xây dựng 92.311,2
Tầng 1 (lối lên xuống + khu vực kỹ thuật, thang) 446,93
Tầng 2, 3, 4 để xe 13.877,49
Tầng 5, 6 thương mại dịch vụ, văn phòng 8.085,58
Tầng 19 lánh nạn 2.451,20
Tầng 7 đến 18 và tầng 20 đến 38 (căn hộ chung cư) 66.225,00
Tầng sân thượng 1.225,0
8 Diện tích sử dụng căn hộ chung cư 46.842,52
Căn hộ chung cư thông thường 44.482,16
Căn hộ chung cư có sân vườn 2.360,36
9 Diện tích xây dựng để xe ngoài nhà 927,7

3.5.5. Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

Dự án không thuộc trường hợp phải bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

3.5.6. Chuyển giao các công trình hạ tầng sau đầu tư: Thực hiện theo quy định hiện hành.

3.5.7. Quỹ đất, hạng mục nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh:

Sau khi hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư được quyền kinh doanh căn hộ, các dịch vụ thương mại, các hạng mục khác và quản lý hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư, xây dựng Dự án đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và quy hoạch được phê duyệt.

3.6. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 1.558.827.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ tám trăm hai mươi bảy triệu đồng)

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án; việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

3.8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.9. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Quý III/2023 đến hết Quý I/2027.

3.10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng.

4.1.1. Tổng diện tích đất: 9.805m2.

4.1.2. Tài sản gắn liền với đất: Là các tài sản tại mục B, phụ lục số II, tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể:

TT Danh mục tài sản Năm đưa vào sử dụng Chủng loại Số lượng Diện tích (m2) Tình trạng
1 Hệ thống Cột tháp Anten tự đứng 125m 2000 Cấp II 1,0   Còn sử dụng được
2 Hệ thống Anten FM 2kW (gắn trên cột) 1999   1,0  
3 Hệ thống Anten + Feeder 5KW kênh UHF (gắn trên cột) 2000   1,0  
4 Hệ thống Anten + Feeder 10KW kênh VHF (gắn trên cột) 2007   1,0  
5 Hệ thống Anten FM 2kW (gắn trên cột) 1000   1,0  
6 Nhà bảo vệ phát sóng 1962 Cấp IV 1,0 260,0 Đã xuống cấp
7 Nhà điều hành thu, phát sóng 2000 Cấp IV 1,0 103,0
8 Nhà máy nổ 2000 Cấp IV 1,0 40,0 Còn sử dụng được
9 Sân đường bộ 2003   1,0  
10 Kè rọ đá 2021   1,0  

Ngoài ra: Trong phạm vi khu đất thực hiện dự án là đồi cao, khi thực hiện dự án phải san gạt và vận chuyển đất đi. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

4.1.3. Vị trí: Đường Bắc Sơn, tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

4.1.4. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản công, chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

4.1.5. Về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất:

– Về quy hoạch: Đã được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 11397/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

– Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 về việc điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thái Nguyên.

4.1.6. Mục đích sử dụng đất: Đất sử dụng hỗn hợp (ở, thương mại, dịch vụ): 9.805m2.

4.1.7. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

4.1.8. Thời hạn sử dụng đất:

Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở chung cư trong phạm vi dự án được sử dụng lâu dài theo đúng mục đích theo quy định của Luật đất đai, Luật Nhà ở.

4.1.9. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 159.059.123.000đồng (Một trăm năm mươi chín tỷ không trăm năm mươi chín triệu một trăm hai mươi ba nghìn đồng), trong đó:

+ Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích 9.805m2 là: 152.329.538.000đồng

+ Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản gắn liền với đất là: 6.729.585.000đồng

– Bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

– Tiền đặt trước: 31.811.824.600 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ tám trăm mười một triệu tám trăm hai mươi tư nghìn sáu trăm đồng).

– Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba triệu đồng).

4.2. Nơi có tài sản: Đường Bắc Sơn, tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4.3. Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: số 425A, đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 15/9/2023 đến hết ngày 03/10/2023 tại nơi có tài sản và xem giấy tờ tài sản đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

(Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ mail)

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

6.1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc hoặc qua đường bưu chính theo đúng thời hạn trong thông báo từ ngày 15/9/2023 đến trước 17h00’ ngày 03/10/2023 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính).

– Thời gian thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ của người tham gia đấu giá: Ngày 04/10/2023 (Trong giờ hành chính).

6.2. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 đều có quyền tham gia đấu giá.

6.3. Điều kiện tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng và quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

– Trường hợp có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên.

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai; khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ; cụ thể như sau:

+ Có năng lực tài chính đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 311.765.400.000 đồng (tương đương 20% tổng vốn đầu tư của dự án, xác định theo Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là 1.558.827.000.000 đồng). Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); Trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật;

+ Phải nộp tiền đặt trước là 31.811.824.600 đồng (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ tám trăm mười một triệu tám trăm hai mươi tư nghìn sáu trăm đồng) tương ứng 20% tổng giá trị khu đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/8/2023.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án và nộp đủ 100% tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất xác định theo giá khởi điểm do UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 là: 159.059.123.000 đồng) từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng, cá nhân khác.

+ Có bản cam kết cung cấp tín dụng không huỷ ngang của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng với giá trị cam kết tối thiểu 1.247.061.600.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng), tương ứng 80% tổng mức đầu tư của dự án

– Có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xác nhận là không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây:

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

– Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Có văn bản cam kết và triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất ngoài thực địa.

6.4. Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

– Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

– Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

6.5. Cách thức tham gia đấu giá:

Nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá bao gồm: (01 bộ đóng quyển)

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá và bản cảm kết theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức kinh tế hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức (bản sao công chứng hoặc chứng thực)

– Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng), giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (bản sao công chứng hoặc chứng thực)

– Hộ chiếu đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bản sao công chứng hoặc chứng thực)

– Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá.

– Các hồ sơ tại Mục 6.4, 6.5 khoản này (đối với các văn bản do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận cho tổ chức tham gia đấu giá thì cung cấp bản chính hoặc bản công chứng, chứng thực). Đối với các báo cáo, cam kết do tổ chức tham gia đấu giá phát hành thì cung cấp bản chính.

Hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký, đóng dấu (đối với tổ chức) của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng hồ sơ

+ Phiếu trả giá: Phiếu trả giá của người đăng ký tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký, đóng dấu (đối với tổ chức) của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá

– Hồ sơ, phiếu trả giá được tách riêng, độc lập.

6.6. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Số điện thoại: 0208.628.6789

6.7. Trách nhiệm của nhà đầu tư

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án theo quy định hiện hành và đảm bảo an toàn trong phạm vi thực hiện dự án và khu vực xung quanh.

– Thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

– Lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng theo nội dung Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng và theo quy định hiện hành; hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng công trình trong vòng 270 ngày kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kết quả trúng đấu giá; đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch và theo dự án được duyệt; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Thực hiện đúng, đủ các nội dung tại các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng gồm: Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

– Thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

  1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 03/10/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2023 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2023).

Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 0611088995555 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên.

Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Công ty A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Toà nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng.

Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

Trường hợp các khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn xét duyệt hồ sơ năng lực mà không đủ điều kiện thì Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ hoàn lại số tiền đặt trước cho khách hàng trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 09 giờ 00 phút ngày 06/10/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
  3. Các thông tin khác:

– Việc xử lý tiền đặt trước thực hiện theo Điều 39 Luật Đấu giá Tài sản ngày 17/11/2016 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ.

– Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những phong bì đựng hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá của người tham gia đấu giá mà đơn vị bưu chính không phát đến Công ty hoặc phát đến Công ty không đúng thời hạn quy định.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá

Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu xin Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).