Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên (Cơ quan đại điện: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên), địa chỉ: Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
 3. Thông tin chung về dự án: Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên.

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên:

3.1. Tên dự án: Khu dân cư Đại Thắng.

3.2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.3. Mục tiêu dự án:

– Đầu tư xây dựng, hình thành một khu dân cư mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công cộng thiết yếu và các công trình khác.

– Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cụ thể hóa quy hoạch chi tiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho Ngân sách địa phương.

3.4. Quy mô dự án:

 1. a) Quy mô sử dụng đất: 110.075 m2. Trong đó:

+ Đất ở: 39.857,5m2

+ Đất thương mại dịch vụ: 12.095m2

+ Đất công cộng văn hóa: 427,5m2

+ Đất công cộng y tế: 404m2

+ Đất giáo dục: 2.368m2

+ Đất cây xanh: 10.784,8m2

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.778,1m2

+ Đất giao thông: 42.360,1m2

3.5. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở, đất ở, đất TMDV:

– Tổng số lô đất ở liền kề, biệt thự: 250 lô, bao gồm: 36 lô đất ở biệt thự, 214 lô đất ở liền kề. Trong đó:

+ Số lô đất thuộc diện phải xây dựng nhà ở theo quy định: Đầu tư xây dựng 100 công trình nhà ở xây thô hoàn thiện mặt ngoài đối với 04 lô đất ở biệt thự và 96 lô đất ở liền kề với diện tích đất là 11.691,3m2, số tầng cao 03 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng: 27.540,5m2.

+ Số lô đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền: 150 lô, gồm 32 lô đất ở biệt thự và 118 lô đất ở liền kề.

– Số lô đất ở tái định cư: 04 lô.

– Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ tại ô đất ký hiệu HH-01 (diện tích 12.095m2): Diện tích đất xây dựng là 5.382,3m2, chiều cao 05 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 26.911,4m2, mật độ xây dựng 44,5%.

– Đất xây dựng công trình nhà ở xã hội: 3.963m2

– Quy mô dân số: Khoảng 3.950 người.

3.6. Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

Trên khu đất xây dựng Nhà ở xã hội (OXH-01) với diện tích 8.432m2, đầu tư xây dựng các tòa nhà xã hội với diện tích 3.963m2, mật độ xây dựng 47%, trong đó:

+ Diện tích xây dựng nhà ở xã hội cao tầng: Xây dựng 01 tòa nhà 18 tầng trên diện tích 1.585,22m2.

+ Diện tích xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng: Xây dựng 34 căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, số tầng cao 02 tầng, với diện tích đất 2.377,82m2, diện tích sàn xây dựng 4.755,65m2.

3.7. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 702.214.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm linh hai tỷ hai trăm mười bốn triệu đồng chẵn).

3.8. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Quý III/2023 đến hết Quý I/2028.

3.9. Tài sản gắn liền với đất: Khu vực phạm vi ranh giới thực hiện dự án đã được UBND thành phố Phổ Yên thực hiện xong công tác bồi thường. Trên phần diện tích đất thực hiện dự án không có tài sản công.

3.10. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

3.11. Hình thức giao đất:

– Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở (30.924,1m2).

– Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất thương mại, dịch vụ (12.095m2).

3.12. Thời hạn sử dụng đất:

– Đối với đất ở: Giao 50 năm cho Nhà đầu tư; người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân, người mua nhà ở gắn liền với đất được giao lâu dài.

– Đối với đất thương mại, dịch vụ: Nhà đầu tư được thuê 50 năm.

– Các loại đất khác: Được giao theo quy định hiện hành của Luật Đất đai.

3.13. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Đại Thắng tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên.

4.1. Tổng diện tích là: 110.075 m2. Trong đó:

+ Đất ở: 39.857,5m2

+ Đất thương mại dịch vụ: 12.095m2

+ Đất công cộng văn hóa: 427,5m2

+ Đất công cộng y tế: 404m2

+ Đất giáo dục: 2.368m2

+ Đất cây xanh: 10.784,8m2

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.778,1m2

+ Đất giao thông: 42.360,1m2

4.2. Tài sản gắn liền với đất: Khu vực phạm vi ranh rới thực hiện dự án đã được UBND thành phố Phổ Yên thực hiện xong công tác bồi thường. Trên phần diện tích đất thực hiện dự án không có tài sản công.

4.3. Vị trí: Phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên.

4.4. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

4.5. Về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất:

– Về quy hoạch: Dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Phổ Yên thời kỳ 2021-2030.

– Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phổ Yên; Điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 13/4/2023.

– Về quy hoạch chi tiết xây dựng: Dự án đã được Uỷ ban nhân dân thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 9890/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 và điều chỉnh tại Quyết định số 13.146/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND thành phố Phổ Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Đại Thắng.

4.6. Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 39.857,5m2; Đất hỗn hợp (thương mại, dịch vụ): 12.095m2; Đất công cộng văn hóa 427,5m2; Đất công cộng y tế: 404m2; Đất giáo dục: 2.368m2; Đất cây xanh: 10.784,8m2; Đất hạ tầng kỹ thuật: 1.778,1m2; Đất giao thông: 42.360,1m2.

4.7. Hình thức giao đất:

– Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở (30.924,1m2).

– Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất thương mại, dịch vụ (12.095m2).

4.8. Thời hạn sử dụng đất:

– Đối với đất ở: Giao 50 năm cho Nhà đầu tư; người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân, người mua nhà ở gắn liền với đất được giao lâu dài.

– Đối với đất thương mại, dịch vụ: Nhà đầu tư được thuê 50 năm.

– Các loại đất khác: Được giao theo quy định hiện hanh của Luật Đất đai.

4.9. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (diện tích đất ở đô thị 30.924,1m2; diện tích đất thương mại, dịch vụ 12.095m2) là 180.314.376.100đồng, trong đó:

+ Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 30.924,1m2 đất ở đô thị là: 4.821.000đồng/m2

+ Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 12.095m2 đất thương mại, dịch vụ (thời hạn 50 năm) là: 2.582.000đồng/m2

– Bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

– Tiền đặt trước: 36.062.875.220 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ không trăm sáu mươi hai triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm hai mươi đồng).

– Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ (Năm triệu đồng).

4.2. Nơi có tài sản: Phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

4.3. Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên, địa chỉ: Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 29/8/2023 đến hết ngày 19/9/2023 tại nơi có tài sản và xem giấy tờ tài sản đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc hoặc khách hàng có thể tham khảo thêm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phổ Yên (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

 (Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ mail)

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá
 2. a) Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc hoặc qua đường bưu chính theo đúng thời hạn trong thông báo từ ngày 29/8/2023 đến trước 17h00’ ngày 19/9/2023 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính).

– Thời gian, địa điểm thẩm định hồ sơ của người tham gia đấu giá: Từ ngày 19/9/2023 đến ngày 20/9/2023 tại UBND thành phố Phổ Yên (Trong giờ hành chính).

– Thời gian thông báo kết quả thẩm định hồ sơ của người tham gia đấu giá: Ngày 20/9/2023 (Trong giờ hàsnh chính).

 1. b) Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 đều có quyền tham gia đấu giá.
 2. c) Điều kiện tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 5964/QĐ-UBND của UBND thành phố Phổ Yên ngày 21/7/2023 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Đại Thắng; Luật đất đai, luật đấu giá  và các văn bản pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

– Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này phải có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở, Khoản 2 Điều 119 của Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty, tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Trường hợp có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai; khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ; cụ thể như sau:

+ Có vốn chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 140.442.800.000 đồng (tương đương 20% tổng mức đầu tư của dự án). Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán; trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật (có Báo cáo kiểm toán vốn của đơn vị kiểm toán độc lập); Có Văn bản của cơ quan thuế xác nhận về tình trạng không nợ thuế đến thời điểm nộp hồ sơ tham giá đấu giá và xác nhận doanh nghiệp có lãi trong năm 2022. Cơ quan BHXH xác nhận không nợ BHXH;

+ Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khu đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Có Bản cam kết cung cấp tín dụng không huỷ ngang của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng với giá trị cam kết tối thiểu là 561.771.200.000 đồng (tương đương 80% tổng mức đầu tư của dự án).

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây: Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

– Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Có văn bản cam kết và triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất ngoài thực địa.

 1. d) Cách thức tham gia đấu giá:

+ Nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá bao gồm: (01 bộ đóng quyển)

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá và bản cảm kết theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức kinh tế hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức. (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng), giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá. (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– Hộ chiếu đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá.

– Các hồ sơ tại Mục C khoản này (Đối với các văn bản do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận cho tổ chức tham gia đấu giá thì cung cấp bản chính hoặc bản công chứng). Đối với các báo cáo, cam kết do tổ chức tham gia đấu giá phát hành thì cung cấp bản chính.

 Hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký, đóng dấu (đối với tổ chức) của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng hồ sơ

+ Phiếu trả giá: Phiếu trả giá của người đăng ký tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký, đóng dấu (đối với tổ chức) của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá

+ Hồ sơ, phiếu trả giá được tách riêng, độc lập.

 1. e) Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Số điện thoại: 0208.628.6789

 1. f) Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

– Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

– Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

 1. g) Trách nhiệm của người trúng đấu giá:

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

– Triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất ngoài thực địa.

– Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, bao gồm các hạng mục công trình chính như: Hệ thống các tuyến đường giao thông, san nền; các công trình hạ tầng kỹ thuật; thoát nước mặt, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và vệ sinh môi trường; rác thải và chất thải rắn; cây xanh cảnh quan, thể dục thể thao, cây xanh cách ly. Các công trình nhà ở theo quy hoạch.

– Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng và các hạng mục công trình theo quy hoạch và các nội dung được phê duyệt.

– Trong quá trình đầu tư xây dựng, người trúng đấu giá chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hàng toàn bộ hệ thống hạ tầng trong phạm vi dự án; đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án.

– Thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án theo quy định hiện hành và đảm bảo an toàn trong phạm vi thực hiện dự án và khu vực xung quanh.

– Thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

– Lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Đại Thắng theo quy định hiện hành; đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch và theo dự án được duyệt; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Chuyển giao các công trình hạ tầng sau đầu tư:

Sau khi đầu tư xong các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, người trúng đấu giá có trách nhiệm bàn giao lại cho cơ quan quản lý nhà nước bao gồm:

+ Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc danh mục bàn giao.

+ Diện tích đất giáo dục, đất văn hóa, đất y tế.

+ Diện tích đất cây xanh, vườn hoa cây cảnh.

+ Đất tái định cư.

– Trách nhiệm tổ chức dịch vụ công ích và dịch vụ đô thị:

Người trúng đấu giá tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích, dịch vụ đô thị phục vụ nhu cầu của người dân trong phạm vi dự án;

–  Hạng mục người trúng đấu giá giữ lại để kinh doanh:

Đất ở liền kề, đất ở biệt thự, đất hỗn hợp (thương mại dịch vụ): Người trúng đấu giá thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

– Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 19/9/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2023 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2023).

Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 0611088995555 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên.

Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Công ty A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Đại Thắng.

Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

Trường hợp các khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn xét duyệt hồ sơ năng lực mà không đủ điều kiện thì Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ hoàn lại số tiền đặt trước cho khách hàng trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 00 phút ngày 22/9/2023 tại Tại Hội trường của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên . Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
 3. Các thông tin khác:

– Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban thành phố Phổ Yên hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những phong bì đựng hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá của người tham gia đấu giá mà đơn vị bưu chính không phát đến Công ty hoặc phát đến Công ty không đúng thời hạn quy định.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu xin Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).