Thông báo đấu giá 118 chiếc máy tính xách tay do nước ngoài sản xuất (Trong đó: Máy tính xách tay đã qua sử dụng 109 chiếc; máy tính xách tay mới 09 chiếc) là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính đã được phê duyệt phương án xử lý tại Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 23/5/2022 của Sở Tài chính Thái Nguyên.

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản như sau:

 1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Bên có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 11, Nha Trang, Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên.
 3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc và tình trạng pháp lý

3.1.Tài sản đấu giá:

– 118 chiếc máy tính xách tay do nước ngoài sản xuất (Trong đó: Máy tính xách tay đã qua sử dụng 109 chiếc; máy tính xách tay mới 09 chiếc) là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính đã được phê duyệt phương án xử lý tại Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 23/5/2022 của Sở Tài chính Thái Nguyên.

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo)

3.2. Nơi để tài sản: Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3.3 Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng tháng 8, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 1. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá tham gia đấu giá: Từ ngày 08/6/2022 đến hết ngày 21/6/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6) hoặc tham khảo trên Webistie: http//:daugiavietbac.com.
 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá:

Ngày 20; 21/6/2022 tại nơi để tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản. (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

 1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

– Giá khởi điểm: 329.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.)

– Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước

7.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ

7.2. Tiền đặt trước: 65.900.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu chín trăm nghìn đồng chẵn./.)

 1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên
 2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc. Phiếu trả giá nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời gian từ ngày 08/6/2022 đến trước 17h00’ ngày 21/6/2022 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

 • Trường hợp khách hàng là cá nhân không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký, nộp phiếu trả giá phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
 • Trường hợp khách hàng là tổ chức không trực tiếp mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký, nộp phiếu trả giá phải có giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức và giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo).

– Phiếu trả giá nộp qua đường bưu chính ghi rõ:

+ Nơi nhận: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc

+ Địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Điện thoại: 02083.659.686

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những hồ sơ đơn vị bưu chính không phát đến đúng thời hạn quy định.

* Đối tượng tham gia:

– Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

– Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá):

– Đối với người tham gia đấu là tổ chức cần cung cấp:

+ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo).

+ Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

– Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp:

+ CCCD/CMND của người tham gia đấu giá (Bản photo).

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá).

* Thời gian nộp tiền đặt trước:

– Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn 03 ngày làm việc: 21; 22/6 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/6/2022 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 23/6/2022).

– Tiền đặt trước nộp bằng chuyển vào tài khoản số: 108 268 268 268 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân – Chi nhánh Thái Nguyên của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

– Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá 118 máy tính xách tay.

– Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu. (theo quy định của Ngân hàng).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 09 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

* Các thông tin khác

Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về số lượng, chất lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá.

– Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Lô A22, khu Dân cư số 9, Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Webistie: http//:daugiavietbac.com

ĐT: 02083.659.686 (Trong giờ hành chính từ, thứ 2 đến thứ 6).

Trân trọng cảm ơn!

Phụ lục
Kèm theo Thông báo đấu giá số 231/HĐ-VBAP ngày 08/6/2022 của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc
STT Tên tang vật tịch thu Chủng loại, nhãn hiệu, Imei, seri Nguồn gốc xuất xứ Tình trạng tang vật Đơn vị tính Số lượng
1 Máy tính xách tay DELL 3482 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
2 Máy tính xách tay DELL 7470 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
3 Máy tính xách tay DELL 7391 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
4 Máy tính xách tay DELL 5400 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ổ, Ram màn, pin) Chiếc 1
5 Máy tính xách tay DELL 7389 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
6 Máy tính xách tay DELL 5450 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
7 Máy tính xách tay DELL 7250 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
8 Máy tính xách tay DELL 5400 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ổ, Ram màn, Pin) Chiếc 1
9 Máy tính xách tay DELL 5400 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ổ, Ram màn, Pin) Chiếc 1
10 Máy tính xách tay DELL 7480 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
11 Máy tính xách tay DELL 7250 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi Main) Chiếc 1
12 Máy tính xách tay DELL 7280 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
13 Máy tính xách tay DELL 5400 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, Ram, ổ) Chiếc 1
14 Máy tính xách tay DELL 7380 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
15 Máy tính xách tay DELL 5400 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn. Ram. ổ) Chiếc 1
16 Máy tính xách tay HP 1040 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
17 Máy tính xách tay HP ZBOOK Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
18 Máy tính xách tay HP 15 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
19 Máy tính xách tay HP 830G5 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
20 Máy tính xách tay HP ZBOOK 15 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
21 Máy tính xách tay HP ENVY13 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
22 Máy tính xách tay HP 850 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
23 Máy tính xách tay HP 850 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
24 Máy tính xách tay HP 850 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
25 Máy tính xách tay HP 850 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
26 Máy tính xách tay HP ENVY13 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
27 Máy tính xách tay DELL 7591 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi VGA, Ram, ổ) Chiếc 1
28 Máy tính xách tay DELL 7570 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
29 Máy tính xách tay DELL 7588 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi VGA, Ram, ổ) Chiếc 1
30 Máy tính xách tay DELL 5445 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
31 Máy tính xách tay DELL 7560 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, Ram. ổ) Chiếc 1
32 Máy tính xách tay DELL 5545 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
33 Máy tính xách tay DELL 6540 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
34 Máy tính xách tay DELL 7240 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
35 Máy tính xách tay DELL 5410 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn) Chiếc 1
36 Máy tính xách tay DELL 5459 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
37 Máy tính xách tay DELL XPS 9343 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi nguồn) Chiếc 1
38 Máy tính xách tay DELL 5590 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, pin, ổ, ram) Chiếc 1
39 Máy tính xách tay DELL 5447 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
40 Máy tính xách tay DELL 7240 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
41 Máy tính xách tay DELL 7560 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, pin, ổ, ram) Chiếc 1
42 Máy tính xách tay DELL 5490 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, pin, ổ, ram) Chiếc 1
43 Máy tính xách tay DELL 7460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
44 Máy tính xách tay DELL 7570 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, pin, ổ, ram) Chiếc 1
45 Máy tính xách tay DELL 5391 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Chết nguồn) Chiếc 1
46 Máy tính xách tay DELL 5590 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ổ. Ram.Màn) Chiếc 1
47 Máy tính xách tay DELL 9350 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Chết màn) Chiếc 1
48 Máy tính xách tay DELL 5570 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
49 Máy tính xách tay DELL 7270 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
50 Máy tính xách tay DELL 3482 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
51 Máy tính xách tay DELL 5480 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
52 Máy tính xách tay DELL 3490 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
53 Máy tính xách tay DELL 7370 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
54 Máy tính xách tay DELL 5480 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
55 Máy tính xách tay DELL 5450 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
56 Máy tính xách tay DELL 5470 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
57 Máy tính xách tay DELL 7390 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi Pin, Ram, ổ) Chiếc 1
58 Máy tính xách tay DELL 3490 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
59 Máy tính xách tay DELL 3490 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
60 Máy tính xách tay DELL 3482 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
61 Máy tính xách tay DELL 7450 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
62 Máy tính xách tay DELL 7450 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
63 Máy tính xách tay LENOVO S145 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
64 Máy tính xách tay LENOVO 14 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
65 Máy tính xách tay MSI 14 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ổ, Ram) Chiếc 1
66 Máy tính xách tay MSI 14 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn) Chiếc 1
67 Máy tính xách tay SAMSUNG SAMSUNG Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi nguồn) Chiếc 1
68 Máy tính xách tay ASUS ADOL Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
69 Máy tính xách tay ASUS TP412 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
70 Máy tính xách tay ASUS TP412 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
71 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
72 Máy tính xách tay ASUS UX412 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi Ram, ổ, màn) Chiếc 1
73 Máy tính xách tay ASUS UX413 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ram) Chiếc 1
74 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
75 Máy tính xách tay MACBOOK AIR 2018 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn) Chiếc 1
76 Máy tính xách tay MACBOOK AIR 2017 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi ổ) Chiếc 1
77 Máy tính xách tay MACBOOK AIR 2012 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
78 Máy tính xách tay MACBOOK AIR 2018 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Chết Ram) Chiếc 1
79 Máy tính xách tay DELL 7577 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
80 Máy tính xách tay DELL 7557 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
81 Máy tính xách tay DELL 3579 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
82 Máy tính xách tay DELL 7250 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
83 Máy tính xách tay DELL 7450 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
84 Máy tính xách tay DELL 3567 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
85 Máy tính xách tay DELL 3568 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
86 Máy tính xách tay DELL 3510 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
87 Máy tính xách tay DELL 3490 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
88 Máy tính xách tay DELL 7450 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
89 Máy tính xách tay DELL 7510 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi Pin, ổ, nguồn) Chiếc 1
90 Máy tính xách tay DELL 3558 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
91 Máy tính xách tay DELL 5480 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
92 Máy tính xách tay DELL 5470 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
93 Máy tính xách tay DELL 7389 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
94 Máy tính xách tay LENOVO T460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi) Chiếc 1
95 Máy tính xách tay LENOVO T460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi) Chiếc 1
96 Máy tính xách tay LENOVO T460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi) Chiếc 1
97 Máy tính xách tay LENOVO T460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi) Chiếc 1
98 Máy tính xách tay LENOVO T460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi) Chiếc 1
99 Máy tính xách tay LENOVO T460 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
100 Máy tính xách tay LENOVO T440 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
101 Máy tính xách tay LENOVO IDEA PAD3 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
102 Máy tính xách tay LENOVO YY540 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
103 Máy tính xách tay HP SPETRE Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Chết ổ) Chiếc 1
104 Máy tính xách tay HP 15 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
105 Máy tính xách tay DELL 5548 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
106 Máy tính xách tay DELL 5580 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi Pin, Ram, ổ. màn) Chiếc 1
107 Máy tính xách tay DELL 5580 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi Pin, Ram, ổ. màn) Chiếc 1
108 Máy tính xách tay DELL 9560 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng Chiếc 1
109 Máy tính xách tay ASUS S533 Do nước ngoài SX Đã qua sử dụng (Lỗi màn, Ram, ổ) Chiếc 1
110 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
111 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
112 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
113 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
114 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
115 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
116 Máy tính xách tay ASUS X413 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
117 Máy tính xách tay LENOVO IDEA PAD3 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
118 Máy tính xách tay LENOVO IDEA PAD3 Do nước ngoài SX Mới Chiếc 1
Tổng cộng