Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên như sau:

 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên (Cơ quan đại điện: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên), địa chỉ: Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
 3. Thông tin chung về dự án: Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên.

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên:

3.1. Tên dự án: Khu dân cư Trường Thọ.

Loại dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở (theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

3.2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.3. Mục tiêu dự án:

Xây dựng khu nhà ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; góp phần phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

3.4. Quy mô dự án:

– Quy mô dân số: Khoảng 1.800 người

– Quy mô sử dụng đất: 78.515,6 m2, trong đó:

+ Đất nhà ở: 39.009,2m2 (Đất nhà ở liền kề 30.170,2m2; Đất nhà ở xã hội: 8.839,0m2);

+ Đất công trình hạ tầng xã hội 6.023,9m2 (Đất nhà văn hoá: 465,6m2; Đất giáo dục: 1.345,9m2; Đất cây xanh sử dụng công cộng: 4.212,3m2);

+ Đất cây xanh sử dụng hạn chế (hành lang đường): 1.978,5m2;

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.025,5m2;

+ Đất bãi đỗ xe: 533,6m2.

+ Đất giao thông: 28.944,9m2.

3.5. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội:

– Sản phẩm nhà ở thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt: Nhà ở liền kề (xây thô, hoàn thiện mặt tiền) với 41 căn có tổng diện tích sàn xây dựng là 16.229,33m2 (diện tích đất ở là 5.157,7m2).

– Đất ở đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây nhà ở theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản với tổng diện tích là 24.914,8m2.

– Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội: 8.839m2

3.6. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án:

– Phương án đầu tư xây dựng:

+ Nhà đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong phạm vi ranh giới dự án theo quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án.

+Nhà đầu tư thực hiện xây nhà cao 04 tầng, xây dựng 1 phần thô, hoàn thiện mặt tiền công trình với tổng số 41 căn thuộc các tuyến đường trục chính, sau đó kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản.

+ Đối với phần đất để xây dựng công trình hạ tầng xã hội (Đất văn hoá, giáo dục), Nhà đầu tư sau khi hoàn thành xong phần hạ tầng kỹ thuật sẽ bàn giao phần diện tích đất này cho địa phương quản lý, đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt.

– Phương án quản lý hạ tầng đô thị trong phạm vi dự án: Nhà đầu tư thực hiện quản lý, vận hành hạ tầng đô thị trong dự án đến khi hoàn thành bàn giao cho cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định.

3.7. Sơ bộ phần hạ tầng đô thị nhà đầu tư được giữ lại để đầu tư, kinh doanh và phần hạ tầng đô thị bàn giao lại cho địa phương.

– Phần hạ tầng đô thị nhà đầu tư giữ lại để đầu tư, kinh doanh: Đất ở với tổng diện tích 30.072,5m2 và các công trình xây dựng nhà ở liền kề (41 căn có tổng diện tích sàn xây dựng là 16.229,33m2).

Sau khi hoàn thành công việc đầu tư xây dựng dự án, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh hạng mục công trình trên theo quy định.

– Phần hạ tầng đô thị nhà đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý bao gồm:

+ Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bao gồm cả các công trình đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án theo quy hoạch được duyệt.

+ Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội.

Sau khi đầu tư xong các hạng mục trên theo quy hoạch chi tiết được duyệt, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại cho cơ quan, tổ chức để quản lý, sử dụng theo quy định.

3.8. Sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án: 138.320.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Nhà đầu tư được lựa chọn thự hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án. Việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.9. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất.

3.10. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Nam Tiến, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

3.11. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến: Quý IV/2023 đến hết Quý I/2026.

3.12. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

3.13. Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

– Nhà đầu tư phải đáp ứng các quy định Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và một số quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước đầy đủ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác theo quy định.

 1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Trường Thọ tại phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên.

4.1.1. Tổng diện tích đất: 78.515,6m2, trong đó:

+ Đất nhà ở: 39.009,2m2 (Đất nhà ở liền kề 30.170,2m2; Đất nhà ở xã hội: 8.839,0m2);

+ Đất công trình hạ tầng xã hội 6.023,9m2 (Đất nhà văn hoá: 465,6m2; Đất giáo dục: 1.345,9m2; Đất cây xanh sử dụng công cộng: 4.212,3m2);

+ Đất cây xanh sử dụng hạn chế (hành lang đường): 1.978,5m2;

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.025,5m2;

+ Đất bãi đỗ xe: 533,6m2.

+ Đất giao thông: 28.944,9m2.

4.1.2. Tài sản trên đất: Khu vực phạm vi ranh giới thực hiện dự án đã được UBND thành phố Phổ Yên thực hiện xong công tác bồi thường. Trên phần diện tích đất thực hiện dự án không có tài sản công.

4.1.3. Vị trí: Phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên.

4.1.4. Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

4.1.5. Về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất:

– Về quy hoạch: Dự án đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Phổ Yên thời kỳ 2021 – 2030.

– Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về điều chỉnh, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Phổ Yên, điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 13/4/2023.

– Về quy hoạch chi tiết xây dựng: Dự án đã được Uỷ ban nhân dân thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 và điều chỉnh tại Quyết định số 8948/QĐ-UBND ngày 11/12/2017, Quyết định số 11813/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 và  Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành phố Phổ Yên về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Trường Thọ.

4.1.6. Mục đích sử dụng đất: Đất nhà ở: 39.009,2m2 (Đất nhà ở liền kề 30.170,2 m2; Đất nhà ở xã hội: 8.839,0 m2); Đất công trình hạ tầng xã hội 6.023,9 m2 (Đất nhà văn hoá: 465,6m2; Đất giáo dục: 1.345,9m2; Đất cây xanh sử dụng công cộng: 4.212,3 m2); Đất cây xanh sử dụng hạn chế (hành lang đường): 1.978,5 m2; Đất hạ tầng kỹ thuật: 2.025,5m2; Đất bãi đỗ xe: 533,6 m2 Đất giao thông: 28.944,9m2.

4.1.7. Hình thức giao đất:

Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

4.1.8. Thời hạn sử dụng đất:

– Đối với đất ở: Giao 50 năm cho Nhà đầu tư; người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân, người mua nhà ở gắn liền với đất được giao lâu dài. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở chung cư trong phạm vi dự án được sử dụng lâu dài theo đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

– Các loại đất khác: Được giao theo quy định hiện hanh của Luật Đất đai.

4.1.9. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

– Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư là: 212.492.285.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười hai tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng), trong đó:

+ Giá đất ở bình quân: 7.066.000 đồng/m2.

+ Diện tích đất ở đô thị: 30.072,5 m2.

– Bước giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có điều chỉnh quy hoạch, thay đổi về quy mô hoặc các nội dung khác của dự án có liên quan thì thực hiện xác định lại số thu tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

– Tiền đặt trước: 42.498.457.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn).

– Tiền mua hồ sơ: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ (Năm triệu đồng).

4.2. Nơi có tài sản: Phường Tân Hương và phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

4.3. Nơi có giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên, địa chỉ: Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ xem giấy tờ tài sản đấu giá: Từ ngày 27/02/2024 đến hết ngày 19/03/2024 tại nơi có tài sản và xem giấy tờ tài sản đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc hoặc khách hàng có thể tham khảo thêm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Phổ Yên (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

 (Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ, giấy tờ tài sản nhận qua địa chỉ mail)

 1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá
 2. a) Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá tham gia đấu giá tài sản:

– Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc hoặc qua đường bưu chính theo đúng thời hạn trong thông báo từ ngày 27/02/2024 đến đến trước 17h00’ ngày 19/03/2024 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính).

– Thời gian, địa điểm thẩm định hồ sơ của người tham gia đấu giá: Từ ngày 19/3/2024 đến ngày 20/3/2024 tại UBND thành phố Phổ Yên (Trong giờ hành chính).

– Thời gian thông báo kết quả thẩm định hồ sơ của người tham gia đấu giá: Ngày 20/3/2024 (Trong giờ hành chính).

 1. b) Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 đều có quyền tham gia đấu giá.
 2. c) Điều kiện tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 9950/QĐ-UBND của UBND thành phố Phổ Yên ngày 15/11/2023 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư Trường Thọ; Luật Đất đai, Luật Đấu giá  và các văn bản pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

– Trường hợp có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai; khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 của Chính phủ; khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ; cụ thể như sau:

+ Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư: Có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư của dự án (trong đó 20% tổng vốn đầu tư của dự án xác định theo quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh là 27.664.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ sáu trăm sáu mưới bốn triệu đồng)). Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); Trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

+ Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khu đất (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án và nộp đủ 100% tiền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (tiền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất xác định theo giá khởi điểm do UBND tỉnh phê duyệt) từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng, cá nhân khác.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác xác định theo các căn cứ sau đây: Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với các dự án tại địa phương được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

– Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

– Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Có văn bản cam kết và triển khai đưa đất vào sử dụng trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao đất và tài sản gắn liền với đất ngoài thực địa.

 1. d) Cách thức tham gia đấu giá:

+ Nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá bao gồm: (01 bộ đóng quyển và 01 bản photo)

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá và bản cảm kết theo mẫu của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức kinh tế hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức. (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– CMND, CCCD hoặc hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng), giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá. (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– Hộ chiếu đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bản sao có công chứng hoặc chứng thực)

– Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá.

– Các hồ sơ tại Mục c khoản này (Đối với các văn bản do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận cho tổ chức tham gia đấu giá thì cung cấp bản chính hoặc bản công chứng). Đối với các báo cáo, cam kết do tổ chức tham gia đấu giá phát hành thì cung cấp bản chính.

 Hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký, đóng dấu (đối với tổ chức) của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng hồ sơ

+ Phiếu trả giá: Phiếu trả giá của người đăng ký tham gia đấu giá được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký, đóng dấu (đối với tổ chức) của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá

+ Hồ sơ, phiếu trả giá được tách riêng, độc lập.

 1. e) Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, phiếu trả giá:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc.

+ Địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Số điện thoại: 0208.628.6789

 1. f) Những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

– Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

– Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

– Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

– Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

 1. g) Trách nhiệm của người trúng đấu giá:

– Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong vòng 90 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án theo quy định hiện hành và đảm bảo an toàn trong phạm vi thực hiện dự án và khu vực xung quanh.

– Thực hiện thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trước khi khai thác, san gạt và vận chuyển đất đi nơi khác theo quy định.

– Lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Trường Thọ theo quy định hiện hành; đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch và theo dự án được duyệt; thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

 1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Từ ngày 19/3/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2024 (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “Có” về tài khoản Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 21/3/2024).

Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản số: 0611088995555 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Thái Nguyên.

Nội dung chuyển tiền đặt trước ví dụ: Công ty A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Trường Thọ.

Phí nộp, chuyển trả tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản do khách hàng chịu (Theo quy định của Ngân hàng).

Trường hợp các khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn xét duyệt hồ sơ năng lực mà không đủ điều kiện thì Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc sẽ hoàn lại số tiền đặt trước cho khách hàng trong thời hạn 01 (Một) ngày làm việc.

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (Công bố giá): 14 giờ 30 phút ngày 22/3/2024 tại Tại Hội trường của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên. Địa chỉ: Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
 2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.
 3. Các thông tin khác:

– Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong vòng 90 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban thành phố Phổ Yên hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc không chịu trách nhiệm với những phong bì đựng hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá của người tham gia đấu giá mà đơn vị bưu chính không phát đến Công ty hoặc phát đến Công ty không đúng thời hạn quy định.

– Người trúng đấu giá phải chấp thuận và không khiếu kiện về hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

Thông báo này thay cho giấy mời đối với khách hàng tham gia trả giá khi đủ điều kiện.

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu xin Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc, địa chỉ: Tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoặc tham khảo trên Website: http//:daugiavietbac.com.

ĐT: 0208.628.6789 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

03-SDD 15-9-1-500